Cookies

Technická cookies: k tomu, aby naše webové stránky fungovali správne, používame technická cookies. Bez nich by náš web nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho webu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť naše webové stránky, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizujú. Po anonymizáciu sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizované podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil a pod.) Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantné. Pokiaľ chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Zároveň našich zákazníkov informuje o možnostiach, ako spracovávanie cookies zakázať. Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou Súkromné prehliadanie, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú. Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovania našich webových stránok.

Ďalej podľa doporučenia ÚOOÚ sa za súhlas so spracovaním cookies považuje už samotné nastavenia prehliadača, kde si každý užívateľ nastaví akým spôsobom budú cookies spracovaná. Túto záležitosť uvádza ÚOOÚ na svojom webe: https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-…

Informácie o webe
Vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok www.webboom.sk (ďalej len “prevádzkovateľ”)
podmienky používania
Prevádzkovateľ je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., o práve autorskom oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto webových stránkam (ďalej len “stránky”).

Prevádzkovateľovi prináležia všetky práva, vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Obsah týchto stránok má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto stránkach a môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prevádzať ich zmeny.

Používanie súborov cookie
Tento web používa na poskytovanie služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky odosielajú do prehliadača. Cookie je uložený na zariadenie používateľa (počítač, tablet, telefón a pod.) A slúži napríklad na personalizáciu obsahu webu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií alebo na zaznamenávanie informácií o návštevách webe.

Prečítajte si, ako Google využíva súbory cookie.

Zásady Ochrany Osobných Údajov

Zásady ochrany osobných údajov webu WebBoom.sk

Správa webu www.webboom.sk sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany Vašich osobných údajov na Internete. Kladieme veľký dôraz na ochranu poskytovaných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na ustanoveniach Všeobecných predpisov pre ochranu osobných údajov Európskej únie (GDPR). Účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, sú tieto: zlepšenie našich služieb, komunikácia s návštevníkmi tohto webu, e-mailový spravodajca, poskytovanie informácií, požadovaných užívateľom, poskytovanie služieb, súvisiacich so zameraním činnosti predmetnej webové stránky,, a tiež pre nasledujúce úkony.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a používame iba v prípade vášho dobrovoľného súhlasu. Pokiaľ s tým budete súhlasiť, povoľujete nám zhromažďovať a používať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo,. Zhromažďovanie a spracovanie Vašich údajov prebieha v súlade s právnymi predpismi, platnými na území Európskej únie a štátu slovenských republika.

Ukladanie, úprava a mazanie dát

Užívateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje webovým stránkam webboom.sk, má oprávnenie naďalej je upravovať aj mazať, rovnako ako odvolať svoj súhlas s ich použitím. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené: čas potrebný k využitiu údajov pre hlavnú činnosť webu. V prípade ukončenia používania Vašich údajov je správa webu odstráni. Pre prístup k Vašim osobným údajom môžete kontaktovať správu webu na adrese: kontakt@webboom.sk. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám len s Vašim dobrovoľným súhlasom, ak však už boli prevedené, potom tieto údaje nemôžeme meniť, ak sú už uvedené pri iných organizácií, ktoré s nami nesúvisia.

Využitie technických údajov pri návšteve webu

Keď navštívite web webboom.sk, budú v databáze uložené záznamy o Vašej IP adrese, čase návštevy, nastavenia prehliadača, operačného systému a ďalších technických informáciách, potrebných pre správne zobrazenie obsahu webu. Podľa týchto údajov však identifikovať totožnosť návštevníka nemôžeme.

Poskytovanie informácií deťmi

Ak ste rodičom, alebo opatrovníkom a zistili ste, že Vaše deti nám poskytli svoje osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás: kontakt@webboom.sk. Naša služba zakazuje ukladať údaje maloletých bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov.

Využívanie súborov cookies

Pre správne zobrazenie obsahu a pre uľahčenie používania stránok webboom.sk využívame súbory cookies. Jedná sa o malé súbory, uložené vo Vašom zariadení. Tieto súbory pomáhajú webe zapamätať si informácie o vás, napríklad v akom jazyku prezeráte stránky a aké stránky ste už navštívili, čo sú informácie, ktoré budú pre Vašu ďalšiu návštevu užitočné. Vďaka súborom cookies bude pre Vás prehliadanie webu oveľa pohodlnejšie. Viac si o týchto súboroch môžete prečítať tu. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby prijímal, alebo blokoval súbory cookie v prehliadači samostatne. Nemožnosť prijímať súbory cookie však môže obmedziť výkonnosť webu.

Využitie osobných údajov inými službami

Táto stránka používa internetové služby tretích strán, ktoré zbierajú informácie nezávisle na nás: Google Analytics, Google AdSense, Disqus.com, Facebook.com, Seznam.cz,.

Zhromažďované dáta môžu byť zdieľaná s ďalšími službami vo vnútri týchto organizácií a môžu byť použité pri personalizácii reklám v ich vlastnej reklamnej sieti. Užívateľské dohody týchto organizácií si môžete prečítať na ich webových stránkach. Tam môžete tiež odmietnuť zhromažďovanie vašich osobných údajov, napríklad tu nájdete blokátor služby Google Analytics.Osobní údaje neposkytujeme iným organizáciám a službám, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Jedinou výnimkou je prenos informácií podľa zákonných požiadaviek štátnych orgánov, oprávnených na vykonávanie takýchto úkonov.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky webboom.sk môžu obsahovať odkazy na iné weby, ktoré nie sú nami prevádzkované. Za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na tých stránkach, ktoré ste navštívili, ak sú tam uvedené.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Naše stránky webboom.sk môžu občas aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny oznamujeme formou zverejňovania nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny v legislatíve, týkajúce sa ochrany osobných údajov v Európskej únii a v štáte slovenskom republika. Ak ste nám zverili svoje osobné údaje, upozorníme Vás na prípadnú zmenu zásad ochrany osobných údajov. Ak boli Vaše kontaktné údaje zadané nesprávne, potom Vás kontaktovať nemôžeme.

Spätná väzba, záverečné ustanovenia

Ak máte akékoľvek otázky, súvisiace so zásadami ochrany osobných údajov, kontaktujte správcu webu webboom.sk, cez: kontakt@webboom.sk, alebo využite kontaktný formulár, uvedený v príslušnej časti tejto stránky. Pokiaľ s týmito zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemôžete naďalej využívať služby 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom:
Samuel Straka WebBoom Gojdicova 15/A Leopoldov 92041 IČO: 54029295

DIČ: 1127662745 Okresný úrad Trnava

Číslo živnostenského registra: 250-48289 .
1. Kupujúcim je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú formulárom na www.webboom.sk, emailom, osobne alebo telefonicky. Ďalej len ako “kupujúci”.
2. Prevádzkovateľom sa rozumie osoba poverená za vedenie firmy Samuel Straka WebBoom Gojdicova 15/A Leopoldov 92041 IČO: 54029295 DIČ: 1127662745 Okresný úrad Trnava Číslo živnostenského registra: 250-48289. Ďalej len ako “prevádzkovateľ”.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa:kontakt@webboom.sk, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaných služieb.
4. Pracovný čas – znamená čas v pracovných dňoch v čase uvedenom na webstránke v sekcii „Kontakt“

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, dátum vystavenia objednávky. Tieto údaje budú zahrnuté v kupno-predajnej zmluve. Prevádzkovateľ objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.
3. K akceptácii objednávky služby zo strany prevádzkovateľa, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenie kupujúcim a prevádzkovateľom buď zmluvou, alebo emailom, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny v závislosti od navýšenia dohodnutých prác, podľa aktuálneho cenníka uvedeného na stránke www.webboom.sk.
4. Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že služba / dielo, za ktorú bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň pervádzkovateľovi dohodnutú cenu.
5. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20 % ceny z predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 2 dni od vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).
7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
• poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• tvorba zhotovenej služby podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
8. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

III. Dodacie podmienky
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ dodá službu / dielo kupujúcemu podľa dohodnutého dodacieho termínu, na ktorom sa dohodnú prevádzkovateľ s kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednanej služby / diela vyžaduje v prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetky objednané služby v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ kupujúceho o tejto veci v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednanej služby alebo mu navrhne dodanie alternatívnej služby.

IV. Kúpna cena, platby
Cena tovaru je určovaná individuálne. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu službu za cenu platnú v čase objednania podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.webboom.sk,
1. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje:
– prevodom na účet – zaplatenie za službu / dielo na faktúru,
– v hotovosti.
2. Dohodnutá cena je uvedená s DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
3. V prípade, že cena nie je uvedená na objednávke, prípadne odsúhlasená pri preberaní zákazky, na neskoršie reklamácie ohľadne ceny nie je možné brať zreteľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru a služieb, zmena neplatí pre už potvrdené objednávky, to platí ak sa práce navýšia kvôli požiadavkám kupujúceho.
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanovenia platobných podmienok, v prípade, že k zákazke nie je priložená objednávka so všetkými právnymi náležitosťami. Platobnou podmienkou sa rozumie automaticky platba v hotovosti, prípadne platba oproti zálohovej faktúre. Platba na faktúru s 14-dennou splatnosťou je možná iba v prípade predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom a za podmienky, že všetky predchádzajúce faktúry po splatnosti sú odberateľom uhradené.
5. Ceny sú fakturované v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách. Služba / dielo je až do úplného zaplatenia majetkom prevádzkovateľa. v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať úroky z omeškania v zmysle paragrafov 369 a 502 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
6. Cena zahŕňa – vytvorenie služby / diela podľa vystavenej kúpno-predajnej zmluvy. Ak nebola uzatvorená kúpno-predajná zmluva, alebo sa prevádzkovateľ s kupujúcim dohodli ústne na podmienkach, tak platí: vytvorenie diela bez nároku na opravu a poradenstvo.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. V prípade splnenia podmienok, a ak je reklamácia oprávnená, a chyba vznikla na strane prevádzkovateľa, tak bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za službu / dielo zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za inde dielo/službu v zodpovedajúcej hodnote,
3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo zo strany kupujúceho neodborným zachádzaním, alebo ak bol prevedený zásah do diela inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s dielom.
4. Omeškanie objednávky zo strany prevádzkovateľa nedáva právo objednávateľovi neprijať realizovanú objednávku. Pri preberaní diela je objednávateľ povinný tovar skontrolovať.
5. Ak nastane objektívne nepredvídateľná a neodvratná udalosť alebo udalosti (choroba, technické zlyhanie strojov a programov, alebo iné), ktoré budú prevádzkovateľovi brániť dočasne alebo trvale v plnení Kúpnej zmluvy a záväzkov z nej plynúcich, má prevádzkovateľ právo primerane predĺžiť dodacie lehoty, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. v prípade, že nastane vyššia moc, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vyššou mocou.

VI. Autorské práva
1. Prevádzkovateľ si uplatňuje autorské práva podľa zákona ” Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 – v úplnom znení”, na všetky jeho vytvorené služby / diela.
2. Každé vytvorené dielo / služba prevádzkovateľom, je jeho výlučným majetkom, a to až do úplnej úhrady faktúry, ktorá bola kupujúcemu vystavená k jemu objednanej službe / dielu.

VII. Ochrana súkromia
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; v čo najväčšej možnej miere diskrétnosti.
2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
4. Prevádzkovateľ môže používať na web stránke technológiu “cookie” pre získavanie rôznych údajov a to pre účely získavania anonymných, agregovaných údajov. Tieto údaje využívame na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom web stránky.
5. Každý objednávateľ nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody, ktoré vzniknú porušením autorských práv.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
2. Zadaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky, pričom zmena týchto podmienok je účinná okamihom zverejnenia na webovej stránke.
3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom a v prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
6. Prevádzkovateľ nerealizuje archiváciu dodaných digitálnych dát. Dáta zaslané alebo doručené na spracovanie sú po spracovaní objednávky zmazané. Doobjednanie akejkoľvek služby / diela je možné jedine novým objednaním spolu s opätovným zaslaním dát. Dodávateľ nezodpovedá za publikovaný obsah zadávateľa, typografické chyby, chyby v gramatike, nedokončené texty a ostatné textové chyby, ani kvalitu dodaných dát. Dodávateľ tiež neručí za prípadnú stratu dát pri prenose a použití Internetu.